Tên khác Thuật Chi – Nễ Giang
Tỉnh thành Hưng Yên
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Danh sĩ, tự Thuật Chi, hiệu Nễ Giang, không rõ năm sinh, năm mất quê ở làng Nễ Độ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. (nay là thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Năm 1888 ông đỗ cử nhân, được bổ làm Tri huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây, Tri phủ Thuận Thành, Từ Sơn, Bắc Ninh (vì làng Nễ Độ tục gọi là làng Nễ, nên thường gọi ông là Huyện Nễ hoặc Huyện Móm).

Ông nổi tiếng thơ văn, giỏi thơ trào phúng, thường mạnh dạn đả kích đám người cầu vinh và châm biếm cái xã hội băng hoại buổi giao thời. Do đó, ông bị chính quyền đương thời cách chức, ông về ở ẩn ở ấp Cổ Đằng thuộc tỉnh Sơn Tây.

Ông vốn là em ruột vị anh hùng Bãi Sậy – Tán tương quân vụ Nguyễn Thiện Thuật và là anh rể nhà thơ Tản Đà. Thơ ông còn truyền tụng rất nhiều như những bài châm biếm Lê Hoan, Phạm Văn Thụ… Bài VỊNH KIỀU sau đây phần nào nói lên được tâm chí ông:

Lúc túng thần tiên cũng phải liều,
Duyên đâu hờ hững nợ đâu nhiều.
Bán mình nào thấy chàng Kim hỏi,
Đánh đĩ tha hồ mụ Bạc tiêu…
Đàn chửa giải oan cho tướng giặc,
Thành còn, nghiêng nước với quan triều.
Nghìn năm ai chẳng phương trăng gió,
Danh tiếng phần riêng một Thúy Kiều.

Bài phú Vịnh Tài Bàn của ông cũng rất hay. Ngoài ra, ông có dịch bài Văn tế Chiêu quân của Tản Đà rất khéo.

Thơ văn ông có nhiều hình tượng, có nghệ thuật trào phúng thâm thúy.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Hữu Kiều

Tên khác Lê Hữu Khánh Năm sinh Tân Mùi 1691 – Canh Thìn 1760 Tỉnh thành Hải Dương…
Chi tiết

Nguyễn Đôn Tiết

Năm sinh Bính Thân 1836 -… Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Từ Đạm

Năm sinh Nhâm Tuất 1862 – Bính Tí 1936 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Dương Trọng Khiêm

Năm sinh Đinh Mùi 1727-… Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Sau đổi…