Tên khác Hồng Thiết
Năm sinh Canh Tuất 1850 – Tân Mão 1891
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Tức Nữ sĩ Hồng Thiết, dòng dõi Đoan Hưng Quận Công Nguyễn Văn Trương.

Bà kết duyên với Nguyễn Phúc Hồng Thiết (tuần phủ tỉnh Bình Thuận, con thứ 18 của Tuy Lý vương Miên Trinh).

Năm Ất dậu 1885, quân Pháp chiếm kinh thành Huế, Nguyễn Văn Tường bị Pháp bắt. Tuy Lý vương bị đưa đi an trí ở Quảng Ngãi, gia đình bà bị an trí ở Phú Yên, đến năm 1888 mới được về quê, bà mất năm 1891, hưởng dương 41 tuổi.

Trước khi qua đời, bà có bài thơ:

Một đám trần ai phủi sạch rồi,
Lợi danh như rứa thấy thì thôi!
Bồ đề cội cũ thường vun quén,
Bát nhã thuyền đưa vốn sẵn ngồi
Sóng gió mênh mang nhờ lượng Phật,
Sắt son ghỉ tạc tấm tình tôi.
Nương qua bể khổ về bờ cõi,
Chín phẩm sen vàng quyết hẳn vui..

Con trai bà là Thúc Giạ Thị Ưng Bình cùng nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Văn Tần

Năm sinh Giáp Ngọ 1894 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Long An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Thế Trung

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Gia Long, không…
Chi tiết

Hoàng Đạo Thúy

Năm sinh Canh Tí 1900 – Giáp Tuất 1994 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Trần Thực

Năm sinh Giáp Thìn 1724 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Dương Bá Trạc

Năm sinh Giáp Thân 1884 – Giáp Thân 1944 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô…