Loading

Nguyễn Thị Lộ

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Năm sinh … – Nhâm Tuất 1442
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Vợ thứ Nguyễn Trãi. Quê làng Hải Trào, huyện Ngư Thiên, tỉnh Thái Bình.

Bà có sắc có tài, cha mẹ mất sớm, bà ngụ ở Tây Hồ, dệt và buôn chiếu. Tương truyền: Nguyễn Trãi gặp bà tỏ ý bằng một bài thơ:

Ả ở đâu mà bán chiếu gon?
Hỏi thăm chiếu ấy hết hay còn?
Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi,
Đã có chồng chưa? được mấy con?

Bà đáp:

Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon,
Can chi ông hỏi hết hay còn?
Xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ,
Đã có chồng đâu, hỏi mấy con.

Nguyễn Trãi cảm mến cùng bà gá nghĩa trăm năm. Sau bà lại được Lê Thái tông phong làm Lễ nghi nữ học sĩ. Khi Nguyễn Trãi lui về ẩn ở Côn Sơn, bà cũng theo về đấy.

Năm Nhâm tuẩt 1442, ngày 4-5 âm lệch xa giá Lê Thái tông trên đường tuần du ngự đến Côn Sơn nơi Lệ Chi viên (vườn trái vải). Rồi xảy ra cái chết đột ngột của Thái tông khiến cả nhà họ Nguyễn Trãi mang họa, đưa đến cái án tru di thảm khốc vào ngày 16-8 âm lịch năm ấy.

Bà cũng chịu chung số phận oan nghiệt với chồng.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ