Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Ái nữ của Nguyễn Trãi và Phạm Thị Mẫn, không rõ năm sinh, năm mất. Chị của Nguyễn Anh Võ.

Cuộc đời bà nhiều nỗi li kì. Khi cha (Nguyễn Trãi) ngộ nạn, bà hãy còn măng sữa, quan bộ Hình giao cho một viên quan hoạn nuôi, đợi lớn sẽ bắt sung làm nô tì. Lớn lên, bà thông minh nhưng câm. Viên quan hoạn vẫn nuôi như con, thường kể gốc tích cho bà biết. Năm bà 13, 14 tuổi viên quan hoạn bệnh mất. Bà lưu lạc vào ở một nhà đào nương, câm không hát được mà gõ phách rất hay.

Một hôm Lê Thánh tông sai nội giám đón ca nhi ngoài vào nội hát. Bà theo chúng bạn vào chầu, ngồi gõ nhịp cho các bạn hát. Các ca nhi lần lượt hát đủ, nhưng không ai được vua vừa ý. Vua trỏ bà mà hỏi:

– Cô ngồi kia sao không đứng hát?

Bà cảm xúc bỗng phát lên nói được và hát rất hay. Bấy giờ, Quang Thục Hoàng hậu có mặt tại đấy, nhìn bà bỗng nhớ điềm một ngày trước, thấy ngọc nữ giáng phàm mà hình dung giống hệt như bà. Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao bèn cho vào chầu hầu trong nội. Vua Lê Thánh tông đẹp lòng. Từ đấy bà được vua yêu thương cho giữ chức Chiêu nghi.

Tuy nhiên bà vẫn giấu gốc tích. Cho đến Giáp thân 1464, vua xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi, bà mới ra mặt. Vua và Thái hậu đều kinh dị và tỏ lòng thương cảm vô cùng.

Bà được phép về thăm mẹ và em. Ít lâu người em là Nguyễn Anh Võ cũng ra mặt và được thu dụng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Xuân Phái

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đoàn Triển

Năm sinh Giáp Dần 1854 – Kỉ Mùi 1919 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Duy Phương

Năm sinh … – Ất Mão 1735 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Lê Hữu Trác

Tên khác Lê Hữu Huân – Lê Hữu Chẩn – Hải Thượng Lãn Ông Năm sinh Canh Tí…