Loading

Nguyễn Thị Anh

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Năm sinh … – Kỉ Mão 1459
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Nguyên phi Lê Thái tông, mẹ Lê Nhân tông, tức Tuyên Từ Thái hậu.

Tương truyền: Bà phi Ngô Thị Ngọc Dao (cung phi của Lê Thái tông) có mang, nằm mơ thấy sanh quí tử. Bà lén gièm siểm để Thái tông giết bỏ Ngọc Dao. Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ bí mật đưa Ngọc Dao đi trốn ở Trấn An Bang (Quảng Ninh ngày nay).

Về sau, Ngọc Dao sinh hoàng tử Tư Thành (tức Lê Thánh tông). Khi Thái tông chết đột ngột ở vườn Lệ Chi, con bà là Bang Cơ lên ngôi tức Nhân tông, bà trở thành Thái hậu nhiếp chính.

Khi xảy ra vụ án giết ba họ Nguyễn Trãi, có dư luận nghi ngờ chính Nguyễn Thị Anh đã trả thù thảm khốc như thế.

Năm Kỉ mão 1459, bà và Nhân tông bị Lê Nghi Dân giết chết.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ