Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Gia Long, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông có tiếng văn thơ. Giao du thân thiết với Ân Quang Hầu Trần Công Hiến, Phác Ngọc Bá Trần Huy Phác.

Khi ông làm đốc học Hải Dương gặp lúc Trần Công Hiến mở Hải Học đường để viết và xuất bản sách, ông cùng Trần Huy Phác cộng tác với Trần Công Hiến trong việc biên soạn bộ Danh thi hợp tuyển gồm 12 quyển (Trần Công Hiến phác thảo biên tập, ông và Trần Huy Phác khảo đính).

Về lúc cuối đời ông được phong tước Trung Chính Bá.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Chánh

Tên khác Nguyễn Chí Thuần Năm sinh Giáp Dần 1914 – Đinh Dậu 1957 Tỉnh thành Quảng Ngãi…
Chi tiết

Đỗ Đăng Đệ

Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Nhâm Tí 1888 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Nguyễn Năng Tĩnh

Tên khác Phương Đình – Mai Hoa Đường Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Nguyễn Gia Cơ

Tên khác Kì Trai Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nhà thơ đời…