[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Thế Trung

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Gia Long, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông có tiếng văn thơ. Giao du thân thiết với Ân Quang Hầu Trần Công Hiến, Phác Ngọc Bá Trần Huy Phác.

Khi ông làm đốc học Hải Dương gặp lúc Trần Công Hiến mở Hải Học đường để viết và xuất bản sách, ông cùng Trần Huy Phác cộng tác với Trần Công Hiến trong việc biên soạn bộ Danh thi hợp tuyển gồm 12 quyển (Trần Công Hiến phác thảo biên tập, ông và Trần Huy Phác khảo đính).

Về lúc cuối đời ông được phong tước Trung Chính Bá.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..