Loading

Nguyễn Tăng Doãn

Tháng Ba 12, 2021| Admin
Năm sinh … – Ất Hợi 1879
Tỉnh thành Quảng Trị
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nhà ngoại giao triều Tự Đức, tự là Tử Cao, quê làng Câu Nhi, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, không rõ năm sinh.

Thuở trẻ học tại trường Đốc Quảng Trị, năm Đinh mùi 1847 đỗ cử nhân tại Trường thi Thừa Thiên, đầu năm Tự Đức (1848) do chân hậu bổ tòng sự tại huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định.

Năm 1865 triều đình phái ông cùng với Bố chánh Quảng Nam là Đặng Huy Trú sang Quảng Đông (Trung Quốc) xem xét tình hình nước ngoài. Năm 1870 cùng Quản đốc Lê Huy vâng mệnh Tự Đức sang công cán Hương Cảng, Áo Môn.

Đến năm 1873 sung chức Bồi sứ (phó sứ) cùng với chánh sứ Lê Tuấn sang Pháp đàm phán các vấn đề liên hệ đến hai nước nhưng phái bộ vừa tới Gia Định, gặp lúc nhóm thực dân chủ chiến gây hấn ở Bắc Kì, ông được lệnh trở về Huế thương thảo với Khâm sứ Rheinart. Cuộc điều đình đem lại kết quả.

Năm 1875 được vua Tự Đức lệnh ông ra Bắc lo đánh giặc biển vào cướp phá các vùng Quảng Yên, Mông Cáy, Hải Dương, Hưng Yên. Tiễu trừ bình định được các địa phương trên, nên được triều đình chỉ định làm Tuần phủ Hải Dương kiêm lãnh thương chánh các cửa khẩu vùng Đông Bắc này.

Năm 1877 (Tự Đức thứ 30) về Huế, thăng Tả tham tri bộ Lại sung phó sứ sang Pháp (Chánh sứ là Nguyễn Thành Ý) đáp lễ việc Pháp tặng triều đình Việt Nam một số tàu chiến; đồng thời thăm dò việc thiết lập ngoại giao trực tiếp với Pháp. Chuyến đi sứ này đem lại nhiều thành quả về ngoại giao, nhưng sau đó bị phái thực dân ngăn cản.

Sau khi đi sứ về được thăng Lại bộ Thượng thư sung cơ mật viện đại thần.

Năm Ất hợi 1879 ông bệnh mất tại chức, thi hài đưa về an táng tại quê nhà.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ