Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ đời Trần Thánh tông, không rõ năm sinh năm mất và quê quán.

Ông làm Thiên chương các học sĩ, Hàn lâm viện Thị độc học sĩ trong đời Minh tông. Tài văn học từng áp đảo các danh sĩ đương thời đặc biệt là ông rất khéo khôi hài, nên đời ví ông với Đông Phương Sóc.

Ông cũng có công đề xướng việc dùng chữ Nôm trong thơ văn, phụ họa với Nguyễn Thuyên đề cao khả năng chữ Nôm trong tương lai văn hóa dân tộc.

Ông sáng tác nhiều thơ phú quốc âm, tiếc không còn lưu truyền. Trong Tứ dân văn uyển có bài Vịnh Tần Thủy Hoàng. Phạm Sư Mạnh – bạn ông – có bài Quá An Phủ Nguyễn Sĩ Cố phần (Qua mộ An Phủ Nguyễn Sĩ Cố).

“Tiêu tiêu thiên mẫu trúc như vân
Vô hạn thương tâmAn Phủ thần.
Sơn thự tích thời huề tửu địa,
Thương mang hạ mã chính tà huân.

Bản dịch:

Mây giăng ngàn dặm trúc xanh xanh,
An Phủ phần trông vướng mối tình.
Này chốn ngày xưa vui vẻ lắm,
Bâng khuâng xuống ngựa bóng chênh chênh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Châu An

Cao sĩ đời Trần, nha thơ tự Linh Triệt hiệu Tiều Ẩn, quê xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (sau đổi…