[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Quí Đức

Tên khác Thể Nhận – Đường Hiên
Năm sinh Mậu Tí 1648 – Canh Tí 1720
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, có tên húy là Tộ, tự Thể Nhận, hiệu Đường Hiên, quê làng Thiên Mễ, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội).

Năm Bính thìn 1676 ông đỗ thám hoa lúc 28 tuổi. Năm Canh ngọ 1690 ông sung chức Chánh sứ sang Trung Quốc, khi về làm Tả thị lang bộ Lễ, rồi thăng làm Bồi tụng trong phủ chúa Trịnh, tước Liêm Đường Bá (Giáp tuất 1694). Năm sau 1695 thăng Đô ngự sử, rồi có lúc phạm lỗi, bị giáng làm Tả thị lang bộ Binh, nhưng vẫn giữ chức Bồi tụng.

Năm Nhâm dần 1698 đổi làm Tả thị lang bộ Lại, năm Mậu tí 1708 thăng Thượng thư bộ Binh, Tham tụng, tước Liêm Quận Công, gia phong Tá lí công thần, Đại học sĩ Đông các.

Năm Canh tí 1720 ông mất, thọ 72 tuổi.

Khi làm Tể tướng, ông cấm việc phiền hà nhũng nhiễu dân, tha cho người trốn tránh vì thiếu thuế, bớt sưu dịch, thương giúp nhà nông nên được nhân dân cảm phục, mến yêu.

Sau khi về hưu, ông dạo xem thắng cảnh, dựng đình Lạc Thư ở bờ sông, họp bạn xướng họa thơ văn.

Lúc đi sứ với Nguyễn Đình Sách (1690) ông có soạn bộ Hoa Châu tập. Ông hợp tác với Lê Hello xem xét và sửa chữa bộ sử cũ, rồi viết nối từ đời Lê Huyền tông đến Gia tông (1663-1675) bổ sung bộ Đại Việt sử kí bản kỉ tục biên.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..