[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Quang Trạch

Năm sinh Giáp Tí 1624 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Kính tông, quê làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Dương).

Ông nổi tiếng thơ văn, ngang hàng với Hoàng giáp Nguyễn Đăng, sở trường về lối phú. Đời bấy giờ có câu ca: “Phú ông Trạch, sách ông Đăng” (Nguyễn Đăng).

Năm Giáp thìn 1664, ông ra thi không đỗ. Khoa này lấy đỗ 13 tiến sĩ, thân phụ ông mỉa mai: “Dễ thường lấy ba tiến sĩ mới dự phần hay sao?” ông lặng thinh cố gắng rèn luyện chờ khoa sau.

Năm Đinh mùi 1667 ông ra thi lại, khoa này chỉ lấy 3 tiến sĩ, ông đỗ hạng 3, Nguyễn Hữu Đăng nhì, đứng đầu là Nguyễn Quán Nho, bấy giờ ông đã 43 tuổi. Gặp kì ứng chế, ông cũng trúng cách. Sau khi đỗ làm quan đến Đô cấp sự trung bộ Hình.

Khi mất, thọ trên 70 tuổi, các con ông là Nguyễn Quang Chiêu, Quang Hạo cũng đều đỗ đạt vinh hiển, có danh vọng đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..