Loading

Nguyễn Quang Trạch

Tháng Ba 7, 2021| Admin
Năm sinh Giáp Tí 1624 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Kính tông, quê làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Dương).

Ông nổi tiếng thơ văn, ngang hàng với Hoàng giáp Nguyễn Đăng, sở trường về lối phú. Đời bấy giờ có câu ca: “Phú ông Trạch, sách ông Đăng” (Nguyễn Đăng).

Năm Giáp thìn 1664, ông ra thi không đỗ. Khoa này lấy đỗ 13 tiến sĩ, thân phụ ông mỉa mai: “Dễ thường lấy ba tiến sĩ mới dự phần hay sao?” ông lặng thinh cố gắng rèn luyện chờ khoa sau.

Năm Đinh mùi 1667 ông ra thi lại, khoa này chỉ lấy 3 tiến sĩ, ông đỗ hạng 3, Nguyễn Hữu Đăng nhì, đứng đầu là Nguyễn Quán Nho, bấy giờ ông đã 43 tuổi. Gặp kì ứng chế, ông cũng trúng cách. Sau khi đỗ làm quan đến Đô cấp sự trung bộ Hình.

Khi mất, thọ trên 70 tuổi, các con ông là Nguyễn Quang Chiêu, Quang Hạo cũng đều đỗ đạt vinh hiển, có danh vọng đương thời.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ