Tên khác Hoàng Trác
Năm sinh Quí Mão 1783 – Nhâm Tuất 1802
Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Tức vua Cảnh Thịnh, con thứ vua Quang Trung, có tên là Trác, nên thường gọi là ông Hoàng Trác, mẹ là Phạm thị được phong là Chánh cung Hoàng hậu (trên Ngọc Hân một bậc). Vua Quang Trung rất yêu bà, khi bà chết, vua Quang Trung hết sức đau xót, được truy tặng là Nhân cung Đoan tĩnh Trinh thục Nhu Thuần Võ chánh Hoàng Hậu.

Năm Nhâm tí 1792 vua Quang Trung mất, ông nối ngôi làm vua, niên hiệu là Cảnh Thịnh, nên cũng gọi là vua Cảnh Thịnh. Sau khi thành Phú Xuân thất thủ, triều thần chạy ra Bắc, đổi năm hiệu là Bảo Hưng.

Ông làm vua nhưng mọi việc đều ở trong tay Thái sư Bùi Đắc Tuyên quyết đoán cả, triều đình chia rẽ, các đại thần giết hại lẫn nhau. Vả lại, lúc đó quân của Nguyễn Ánh nhờ thế lực của nước ngoài trở nên khá mạnh, tiến chiếm Bình Định, rồi cả Phú Xuân cũng lọt vào tay Nguyễn Ánh. Cảnh Thịnh cùng triều thần chạy ra Bắc.

Năm 1802 Nguyễn Ánh lại đánh ra Bắc. Chống cự không nổi, ông cùng triều thần chạy đến làng Phượng Nhơn thì bị quân của Nguyễn Ánh vây bắt, Nguyễn Quang Thùy, Nguyễn Quang Thiện tự tử, ông bị đóng cũi đem về Phú Xuân.

Năm 1802 ông bị Gia Long trả thù bằng cách xử lăng trì tại Huế, ông ở ngôi được 10 năm, hưởng dương 19 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Quang Nhơn

Tên khác Thường Tiên Năm sinh Quí Mùi 1883 -… Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp…