[21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Quang Thùy

Năm sinh … – Nhâm Tuất 1802
Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Con trưởng vua Quang Trung, không rõ năm sinh, anh vua Cảnh Thịnh nhưng ông là con của một người hầu, chứ không phải anh em cùng mẹ với Quang Toản.

Những năm vua Quang Trung ra Bắc phò Lê diệt Trịnh ông được theo dự các trận đánh lớn. Sau khi Nguyễn Huệ rút về Phú Xuân, Nguyễn Quang Thùy ở lại “cai trị xứ Bắc Kì”. Vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế, ông được phong chức Khanh công, lãnh Bắc thành tiết chế thủy bộ chư quân. Năm 1790, vâng lệnh vua cha theo sứ bộ do “giả vương” Phạm Công Tri dẫn đầu sang Trung Quốc nhận phong. Sau khi vua Quang Trung qua đời, ông vẫn giữ chức cũ ở Bắc thành, kiên quyết bảo vệ ngai vàng cho em dù ở triều đình các cận thần thanh toán nhau.

Năm 1801 Nguyễn Ánh kéo quân ra Thăng Long, vua Cảnh Thịnh chống giữ không nổi, ông cùng với các anh em và cận thần chạy lên vùng ngược, nửa đường bị quân Nguyễn Ánh bắt được, ông tự tử cùng với em là Nguyễn Quang Thiện.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..