Loading

Nguyễn Quang Nhuận

Tháng Ba 7, 2021| Admin
Tên khác Nguyễn Huy Nhuận
Năm sinh Mậu Ngọ 1678 – Mậu Dần 1758
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Sau đổi chữ lót là Nguyễn Huy Nhuận, Danh thần đời Lê Hello tông, quê xã Phủ Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Quí mùi 1703 ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ, 25 tuổi, làm Phó đô ngự sử (Mậu tí 1708), tước Nghĩa Xuyên Hầu. Năm Quí mão 1723, ông làm Phó sứ cùng Chánh sứ Phạm Khiêm Ích sang nhà Thanh, có làm ba bài thơ, được vua Thanh khen ngợi. Khi về, thăng Tả thị lang bộ Hình (Bính ngọ 1726), rồi đổi làm Thị lang bộ Binh. Đến Quí sửu 1733, thăng Thượng thư bộ Công. Năm sau Giáp dần 1734 ông làm Thượng thư bộ Lễ, gia Thiếu bảo, cùng Nguyễn Công Thái, Nguyễn Quí Cảnh coi việc triều chính, tước Triệu Quận Công.

Năm Tân dậu 1741, nước loạn lạc nhiều nơi, ông lãnh Tổng thống quân vụ lo việc chiêu an, bình định. Rồi làm Thượng thư bộ Hộ, Thái tử Thiếu bảo, coi việc Quốc tử giám vào hầu giảng sách ở tòa Kinh Diên. Năm Nhâm tuất 1742 ông đã 64 tuổi, xin vẻ hưu, được vua chấp nhận, nhưng vẫn dự hàng quốc lão, thường về triều dự các cuộc họp quan trọng, trên cương vị Ngũ lão Đại tư không.

Năm Mậu dần 1758 ông mất, thọ 80 tuổi được truy tặng Đại tư mã.

Con ông là Nguyễn Huy Dận, cháu là Nguyễn Huy Cấn cũng đều là bậc đại khoa, danh sĩ.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ