Loading

Nguyễn Quang Bật

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Năm sinh Giáp Thân 1464 – Bính Dần 1506
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, quê làng Bình Ngô, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Giáp thìn 1484 ông đỗ trạng nguyên, làm Thị thư ở viện Hàn lâm, dự vào Tao đàn Nhị thập bát tú của vua Lê Thánh tông.

Năm Giáp tí 1504, ông làm Đô ngự sử cùng với Đàm Văn Lễ nhận di chiếu Thánh tông lập vua Túc tông. Do đấy, vua Uy Mục rất ghét ông, nên sau khi đoạt ngôi, Uy Mục đày ông vào làm Thừa tuyên sứ ở Quảng Nam. Trên đường đi nhậm chức, ông bị bức phải nhảy xuống sông tự vẫn trong năm Bính dần 1506.

Đời vua Tương Dực, ông và Đàm Văn Lễ được truy tặng là bậc tiết nghĩa.

Tác phẩm của ông nay chỉ còn lại một số bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ