[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Quán Nho

Năm sinh Mậu Ngọ 1630 – Kỉ Sửu 1709
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Huyền tông, quê làng Văn Hòa, huyện Thụy Nguyên.

Năm Đinh mùi 1667, ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ, làm Phó đô ngự sử, rồi thăng Tả thị lang bộ Lại, đô ngự sử, thượng thư bộ Binh. Năm 1639 ông và Thượng thư bộ Hình là Lê Hello được chúa Trịnh cử làm Tham tụng trong phủ chúa.

Năm Bính tí 1692 vì phạm lỗi tiết lộ đề thi trong kì thi tuyển quan lại, ông bị giáng làm Đô ngự sử. Đến 10 năm sau (1702) được phục chức Tể tướng, rồi đổi làm thượng thư bộ Lễ, trông coi việc ở Trung thư Giám, tước Hương Giang Bá. Ông cùng với Lê Hello đều là tể tướng, nhưng họ Lê, tính nghiêm khắc, hay đố kị, ông thì xử sự khoan hậu. Người thời ấy có câu ca dao:

Tể tưóng Thạch Khê (quê của Lê Hello), thiên hạ sầu bi;
Tể tướng Văn Hòa (quê ông), thiên hạ âu ca.

Năm Đinh hợi 1707 ông về hưu, năm 1709 ông mất thọ 71 tuổi, được truy tặng Thượng thư bộ Lại tước Quận Công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..