Năm sinh Mậu Ngọ 1630 – Kỉ Sửu 1709
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Huyền tông, quê làng Văn Hòa, huyện Thụy Nguyên.

Năm Đinh mùi 1667, ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ, làm Phó đô ngự sử, rồi thăng Tả thị lang bộ Lại, đô ngự sử, thượng thư bộ Binh. Năm 1639 ông và Thượng thư bộ Hình là Lê Hello được chúa Trịnh cử làm Tham tụng trong phủ chúa.

Năm Bính tí 1692 vì phạm lỗi tiết lộ đề thi trong kì thi tuyển quan lại, ông bị giáng làm Đô ngự sử. Đến 10 năm sau (1702) được phục chức Tể tướng, rồi đổi làm thượng thư bộ Lễ, trông coi việc ở Trung thư Giám, tước Hương Giang Bá. Ông cùng với Lê Hello đều là tể tướng, nhưng họ Lê, tính nghiêm khắc, hay đố kị, ông thì xử sự khoan hậu. Người thời ấy có câu ca dao:

Tể tưóng Thạch Khê (quê của Lê Hello), thiên hạ sầu bi;
Tể tướng Văn Hòa (quê ông), thiên hạ âu ca.

Năm Đinh hợi 1707 ông về hưu, năm 1709 ông mất thọ 71 tuổi, được truy tặng Thượng thư bộ Lại tước Quận Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Dự

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Người Thanh Hóa, không rõ năm sinh,…
Chi tiết

Chu Văn Tấn

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Giáp Tí 1984 Tỉnh thành Thái Nguyên Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đinh Quang Nhường

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt sĩ cận đại, không rõ năm…