Năm sinh … – Bính Tuất 1886
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ yêu nước, quê làng Hương La, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông đỗ tú tài, làm Tham biện ở Hải Phòng.

Giặc Pháp xâm lăng, ông cùng các đồng chí tổ chức dân quân khởi nghĩa chống Pháp. Nghĩa quân dự định ngày mùng 7-1 năm Bính tuất 1886 sẽ tiến công đánh úp Thanh Hóa. Việc bại lộ, bị giặc bắt, ông tự tử sau khi sa vào tay giặc.

Ông mất, Nguyên Xuân Ôn có thơ điếu:

“Khoa hoạn nhân trung đệ nhất hào,
Nghĩa thanh chấn nhiếp quỉ phương tao.
Y quan sĩ tận nhẫm kim cách,
Sao lạp nhân giai thỉ trạch bào.
Võ vệ tì hưu đô lạc lạc,
Thang chân xa mã diệc thao thao.
Tử sinh đắc táng câu nhàn sự,
Vạn cổ thanh phong ôn lĩnh cao.”

Bản dịch:

Trong đám văn thân rất mực hào,
Phương xa run sợ tiếng xôn xao.
Áo xiêm đổi lấy đồ binh phục,
Võ kiếm thề chung nghĩa trạch bào.
Muôn đội hùm beo đều tan tác,
Một vùng xe ngựa lại lao xao.
Mất còn thua được tầm thường cả
Danh tiết muôn đời núi ổn cao.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Gia Tự

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Khoa Chiêm

Năm sinh Kỉ Hợi 1659 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đèo Kéo Lếch

Đèo Kéo Lếch Đèo Kéo Lếch (Việt Nam) Đèo Kéo Lếch là đèo trên Đường tỉnh 254 ở…
Chi tiết

Cao Văn Ngọc

Năm sinh Đinh Dậu 1897 – Nhâm Dần 1962 Tỉnh thành Bà Rịa – Vũng Tàu Thời kì…
Chi tiết

Cao Đạt

Năm sinh … – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…