[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Phương

Năm sinh … – Bính Tuất 1886
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ yêu nước, quê làng Hương La, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông đỗ tú tài, làm Tham biện ở Hải Phòng.

Giặc Pháp xâm lăng, ông cùng các đồng chí tổ chức dân quân khởi nghĩa chống Pháp. Nghĩa quân dự định ngày mùng 7-1 năm Bính tuất 1886 sẽ tiến công đánh úp Thanh Hóa. Việc bại lộ, bị giặc bắt, ông tự tử sau khi sa vào tay giặc.

Ông mất, Nguyên Xuân Ôn có thơ điếu:

“Khoa hoạn nhân trung đệ nhất hào,
Nghĩa thanh chấn nhiếp quỉ phương tao.
Y quan sĩ tận nhẫm kim cách,
Sao lạp nhân giai thỉ trạch bào.
Võ vệ tì hưu đô lạc lạc,
Thang chân xa mã diệc thao thao.
Tử sinh đắc táng câu nhàn sự,
Vạn cổ thanh phong ôn lĩnh cao.”

Bản dịch:

Trong đám văn thân rất mực hào,
Phương xa run sợ tiếng xôn xao.
Áo xiêm đổi lấy đồ binh phục,
Võ kiếm thề chung nghĩa trạch bào.
Muôn đội hùm beo đều tan tác,
Một vùng xe ngựa lại lao xao.
Mất còn thua được tầm thường cả
Danh tiết muôn đời núi ổn cao.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..