Năm sinh Quí Sửu 1613 – Bính Tí 1696
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Tu sĩ đời Lê Thần tông, quê làng Đông Phu, xã Vũ Tráng, huyện Sóc Giang, trấn Kinh Bắc (sau đổi là Bắc Ninh) nay thuộc thôn Đại Tráng, xã Đại Phúc, thị xã Bắc Ninh.

Ông học nhiều biết rộng nhưng chán công danh, sùng đạo Phật. Nhà giàu, ông dốc lòng làm việc từ thiện, cứu giúp kẻ nghèo khổ, chăm lo phúc lợi cho nhân dân. Chính ông đã đứng ra lo việc sửa sang lại chùa Chúc Thánh trên núi Phổ Lại. Nhân dân đương thời xem ông là hậu thân của thiền sư Nguyễn Minh Không đời Lý.

Năm Bính tí 1696 ông mất, thọ 83 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Doãn Nhạ

Năm sinh Đinh Dậu 1837-… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Người…
Chi tiết

Vương Thúc Mậu

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà yêu nước quê làng Hoàng Trù…
Chi tiết

Vũ Phạm Hàm

Tên khác Mộng Hải – Thư Trì Năm sinh Giáp Tí 1864 – Bính Ngọ 1906 Tỉnh thành…
Chi tiết

Dương Văn Giáo

Năm sinh Nhâm Thìn 1892 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Dương Duy Thanh

Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh sĩ đời Tự Đức, không…