[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Phúc Ưng Chân

Tên khác Dục Đức
Năm sinh Quí Sửu 1853 – Quí Mùi 1883
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Tức vua Dục Đức, con nuôi trưởng của vua Tự Đức, con ruột của Nguyễn Phúc Hồng Y.

Sau khi Tự Đức mất, di chiếu truyền ngôi cho ông và cử Trần Tiễn Thành, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường làm Phụ chánh đại thần, nhưng trong di chiếu có đoạn nói mắt ông có tật, Tường, Thuyết vin vào cớ đó tuyên bố truất phế ông, triều thần ngơ ngác, chỉ có Phan Đình Phùng đứng lên phản đối, liền bị Thuyết bắt giam, cách chức rồi đuổi về quê. Sau đó Tường, Thuyết cho người ám sát Trần Tiễn Thành. Từ đó mọi việc triều đình đều do hai ông này quyết định cả, không ai dám phản đối, rồi đưa em vua Tự Đức là Lạng Quốc Công (tức Nguyễn Phúc Hồng Dật) lên làm vua, đặt niên hiệu là Hiệp Hòa, còn ông thì bị đem giam ở Dục Đức giảng đường rồi Tường, Thuyết giết vào năm 1883.

Ông ở ngôi mới được 3 ngày, hưởng dương 30 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..