[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Phúc Trú

Tên khác Ninh Vương
Năm sinh Bính Tí 1696 – Mậu Ngọ 1738
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ bảy thời Nguyễn sáng nghiệp, ông là con trưởng của Chúa Nguyễn Phúc Chu, sinh năm Bính tí 1696. Khi trưởng thành có tài văn võ, được trao chức Cai cơ tước Đĩnh Thịnh Hầu.

Năm Ất tị 1725 Nguyễn Phúc Chu mất, ông đúng 29 tuổi được nối ngôi, các quan tôn là Thái phó, Đĩnh Quốc Công, hiệu là Vân Tuyền đạo nhân, đương thời gọi là Ninh vương. Năm Nhâm tí 1732,ông đặt châu Định Viễn, tập dinh Lengthy Hồ tức Vĩnh Lengthy (bây giờ thuộc tỉnh Vĩnh Lengthy), đưa dân đến lập nghiệp thành một vùng trù phú của đất nước.

Năm Ất mão 1735, Tổng binh Hà Tiên Mạc Cửu mất, con là Mạc Thiên Tích kế tục sự nghiệp cha được ông phong làm Tổng binh Đại đô đốc trấn Hà Tiên trông coi biên thùy phía Tây Nam tổ quốc.

Năm Mậu ngọ, Vĩnh Hựu thứ 4 đời Lê Ý tông (1738) ông mất, hưởng dương 43 tuổi ở ngôi được 13 năm, an táng ở làng Định Môn, tỉnh Thừa Thiên, triều thần đăng thụy hiệu là Đại Đô thống Tổng quốc chính Đĩnh Ninh vương, truy tôn là Túc tông Hiếu Minh hoàng đế.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..