Loading

Nguyễn Phúc Nguyên

Tháng Ba 7, 2021| Admin
Tên khác Sãi Vương
Năm sinh Quí Hợi 1563 – Ất Hợi 1635
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nguyên tên là Nguyễn Nguyên, sau khi lên ngôi, ông tự xưng họ mình là Nguyễn Phúc. Ông là vị chúa thứ hai thời họ Nguyễn sáng nghiệp, con thứ sáu của Nguyễn Hoàng, quê gốc làng Gia Miêu, tỉnh Thanh Hóa, sinh năm Quỉ hợi đời Lê Anh tông năm Chính Trị thứ 6 (1563).

Tuổi nhỏ, ông đã theo cha lập nhiều chiến công đưọc phong tước Quận Công. Năm Ất dậu 1585, ông có công diệt được thuyền nước ngoài vào quấy phá ở Cửa Việt (thuộc tỉnh Quảng Trị), năm Nhâm dần 1602 được chúa Tiên Nguyễn Hoàng bổ làm trấn thủ dinh Quảng Nam.

Lúc bấy giờ, các anh của ông đã chết, người anh kế là Nguyễn Phúc Hải bị làm con tin ở phủ chúa Trịnh nên Nguyễn Nguyên được nối ngôi.

Năm Giáp dần 1614 ông lên ngôi chúa được vua Lê cho kế nghiệp cha làm trấn thủ hai xứ Thuận Quảng, hàm Thái bảo, tước Quận Công.

Từ đó ông lo việc phòng thủ, sửa thành lũy đắp quan ải trị an xa gần được nhân dân mến phục nên gọi là chúa Phật, chúa Sãi hoặc Sãi vương. Đời ông nhân dân ấm no, ông lại được các bề tôi có thực tài hết lòng phục vụ như Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến, nhất là Đào Duy Từ…

Năm Bính dần (1626) phần lớn việc triều chính trong nước ông giao lại cho người em là Nguyễn Phúc Khê (em thứ 101 và người thân cận trong phủ chúa là Đào Duy Từ quyết định.

Năm Giáp tuất 1634 Đào Duy Từ bệnh mất, rồi năm sau Ất hợi 1635 ông cũng lâm bệnh mà qua đời, ở ngôị được 22 năm, thọ 73 tuổi, táng ở núi Quảng Điền, sau cải táng ở núi phường Hải Cát, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, miếu hiệu là Hello tông, lăng gọi là Trường Diễn.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ