Tên khác Võ Vương
Năm sinh Giáp Ngọ 1714 – Kỉ Sửu 1765
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Ông là vị chúa thứ 8, thời Nguyễn khai sáng, con đầu của Túc tông, sinh năm Giáp ngọ đời vua Vĩnh Thịnh Lê Dụ tông (1714), lúc chưa lên ngôi được phong Chưởng dinh Tiền thủy.

Năm Mậu ngọ 1738 ông nối ngôi chúa được các quan triều tôn làm Thái bảo, Hiền Quận Công, hiệu là Từ tế Đạo nhân, đương thời gọi là Võ vương.

Ông thông minh, cương nghị, cả quyết, việc gì đã làm thì nhất quyết làm cho bằng được, nên đôi khi đến tàn nhẫn. Trong đời ông khéo xử sự với Xiêm La (Thái Lan) Chân Lạp, và đã mở rộng đất đai đến toàn vùng đất Nam Bộ ngày nay.

Trong đời mình, ông được nhiều nhân tài phù tá, nhất là Nguyễn Cư Trinh nhờ đó việc nội trị, ngoại giao đều tốt đẹp.

Năm Cảnh Hưng thứ 26 (1765) ông mất, hưởng dương 52 tuổi ở ngôi được 27 năm, được truy tôn là Thế tông Hiếu võ Hoàng đế, an táng ở núi La Khê (tỉnh Thừa Thiên), lăng gọi là Trưởng Thái, vợ được truy tôn là Võ Hoàng hậu, lăng gọi là Vĩnh Thái.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Tháp Thủ Thiện

Tháp Thủ Thiện là một ngôi tháp cổ Chăm Pa hiện nằm tại làng Thủ Thiện, xã Bình…
Chi tiết

Nguyễn Cửu Vân

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng, nhà doanh điền đời chúa…
Chi tiết

Người Ra Glai

Người Ra Glai, còn gọi là Raglai, Ra Glây, Raglay, Rang Chơk, Rang ngok để phân biệt với…
Chi tiết

Hồ Bá Kiện

Năm sinh Nhâm Thân 1872 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…