Năm sinh Kỉ Sửu 1589 – Bính Tuất 1646
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Con thứ mười chúa Tiên Nguyễn Hoàng và Minh Đức vương thái phi, em chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và là chú chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan.

Ông giỏi võ nghệ, được cử làm Chưởng Cơ, rồi thăng làm Tổng trấn, tước Tường Quận Công, trong năm Bính dần 1626. Từ đây ông được chúa Nguyễn Phúc Nguyên giao cho trông nom việc triều chính.

Năm Ất hợi 1635, ông có công bình định xứ sở, được tặng Thượng trụ quốc, Tổng trấn, Quận Công.

Mẹ ông là Minh Đức vương thái phi lớn tuổi lại theo đạo Gia Tô, cố lập nhà thờ trong khuôn viên dinh thự của ông.

Về sau, để tránh sự nghi ngờ tư thông ngoại quốc ông dẹp bỏ nhà thờ ấy. Năm Bính tuất 1646 ông mất hưởng dương 57 tuổi, có đền thờ ở làng Nam Phổ và được thờ tại Thái miếu.

Đời Minh Mạng, truy phong ông tước Nghĩa Hưng Quận vương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trương Gia Hội

Tên khác Kì Hương – Trọng Hanh Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 – Đinh Sửu 1877 Tỉnh thành…
Chi tiết

Nguyễn Tông Khuê

Tên khác Nguyễn Tông Quai – Thư Hiên Năm sinh Nhâm Thân 1692 – Bính Tuất 1766 Tỉnh…
Chi tiết

Cao Huy Tuân

Năm sinh Kỉ Dậu 1849 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Bùi Huy Cường

Tên khác Nam Hương Năm sinh Kỉ Hợi 1899 – Bích Ngọ 1966 Tỉnh thành Hà Nội Thời…