Năm sinh Quí Tị 1833 – Đinh Sửu 1877
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ con thứ tư vua Thiệu Trị, tước Thụy Quận Công.

Thuở nhỏ ông học rộng, văn chương xuất sắc. Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) được phong Kiến Thụy Công. Năm 1848 ông cùng vua Tự Đức và Tùng Thiện vương, Tuy Lý vương xướng họa nhiều thơ văn, nhiều lần theo vua đi kinh lí khắp nơi.

Đương thời ông được vua Tự Đức cũng như triều thần quí mến, nể trọng, con trai ông (Ưng Chân) làm con nuôi vua Tự Đức, sau này được nối ngôi hiệu năm là Dục Đức, nhưng mới lên ngôi liền bị Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường thảm sát.

Ông là tác giả các sách:

– Hậu uyển tập xạ
Thị học tụng
Tích ung canh ca hội tập

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Pha Đin

Đèo Pha Đin Đèo Pha Đin (Việt Nam) Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi…
Chi tiết

Trịnh Giang

Tên khác Uy Nam Vương Năm sinh Kỉ Dậu 1729 – Canh Thân 1740 Tỉnh thành Thanh Hóa…