[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Phúc Hồng Dật

Tên khác Hiệp Hòa
Năm sinh Đinh Mùi 1847- Quí Mùi 1883
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Hoàng tử, em út vua Tự Đức, con vua Thiệu Trị, lúc còn ở trong cung được phong là Lạng Quốc Công, sinh ngày 1-11-1847 tại kinh thành Huế.

Sau khi Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết vin vào di chiếu của Tự Đức nói rằng Hoàng tử Ưng Chân mắt có khuyết tật và tính hay ham chơi nên truất đi, ông được Tường, Thuyết đưa lên ngôi lấy hiệu năm là Hiệp Hòa, nên cũng gọi vua Hiệp Hòa hay Hiệp Hòa phế đế.

Với tình hình quân sự, chính trị trong nước lúc ấy vô cùng rối ren thối nát, ông có ý muốn thương thuyết với Pháp. Vả lại thái độ của Tường, Thuyết chuyên chế thái quá, ông tìm cách đổi Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết giữ chức vụ khác để bớt quyền bính.

Biết được ý định đó của ông. Tường, Thuyết đưa con nuôi thứ ba của Tự Đức là Dương Thiện lên ngôi (Nguyễn Phúc Ưng Đăng), rồi đem giết ông bằng thuốc độc, ông chết ngày 29-11-1883. Các cận thần như Trần Tiễn Thành bị giết, Tuy Lý vương bị đày vào Quảng Ngãi.

Ông ở ngôi được bốn tháng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..