Loading

Nguyễn Phúc Cảnh

Tháng Ba 9, 2021| Admin
Tên khác Hoàng Tử Cảnh
Năm sinh Kỉ Hợi 1779 – Canh Thân 1801
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Đông cung, con trưởng Nguyễn Phúc Ánh (tức vua Gia Long), lúc còn trẻ tuổi đã theo cha tham chiến khắp các tỉnh miền Nam, từng chạy ra Phú Quốc, Côn Lôn, Xiêm vì nghĩa quân Tây Sơn rượt đuổi.

Ngày 15-4 năm Giáp thìn (25-11-1784) Nguyễn Ánh giao ông cho giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine tục gọi là Cha Cả) đem sang Pháp làm con tin để cầu viện Pháp hoàng giúp đỡ chống lại nhà Tây Sơn.

Năm 1788, ông và phái đoàn trở về nước với một hiệp ước có nhiều điều khoản bất lợi cho Việt Nam. Sau đó bị Tây Sơn đánh bại, ông chạy theo đám tàn quân sang Xiêm ẩn náu. Đến khi nhà Tây Sơn suy sụp, ông cùng Nguyễn Ánh chiếm lại đất Gia Định nhờ một số chiến cụ của Pháp giúp.

Tháng 7-1789 (6 – Kỉ dậu), ông cùng Bá Đa Lộc về đến Sài Gòn, cùng chuyến tàu này có một số người Pháp đi theo như Philippe Vannier (tên Việt là Nguyễn Văn Chấn), Jean Baptiste Chaigneau (tên Việt là Nguyễn Văn Thắng), Jean Baptiste Guillon (tên Việt là Oai Dũng Hầu) và bác sĩ Despiaux… Chính nhờ số vũ khí và số quân nhân Pháp đánh thuê này giúp cha con Nguyẫn Ánh lấn chiếm được các khu vực do nhà Tây Sơn trấn giữ.

Trong thời gian theo cha cầm quân, ông được phong tước Đông cung Nguyên soái giữ thành Gia Định. Năm 1794, ông ra trấn giữ Diên Khánh (Khánh Hòa).

Tháng 2 năm Tân dậu (1801) ông bị bệnh đậu mùa chết trong quân, hưởng dương 22 tuổi.

Năm Ất sửu 1805, được truy phong là Anh duệ Hoàng thái tử.

Categories: [21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ