Tên khác Tử Trai – Dưỡng Tăng – Minh Phong
Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Chí sĩ yêu nước, tự Tử Trai, sau đổi là Dưỡng Tăng, hiệu Minh Phong, quê xã Bắc Cư, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Năm Quí dậu 1873 ông đỗ cử nhân, làm Huấn đạo huyện Bố Trạch, rồi Tri huyện Tuyên Hóa, sau thăng Tri phủ Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Trước sự xâm lược của giặc Pháp, năm 1883, ông bỏ quan về nhà, rồi định quyên sinh vì thấy triều đình nhu nhược nhưng người nhà cứu kịp khuyên giải. Từ ấy ông hưởng ứng với các văn thân, mộ quân kháng chiến, được vua Hàm Nghi phong là Tán tương quân vụ quân thứ Quảng Bình.

Khi Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc (1886), ông cùng Đề đốc Lê Trực và hai con trai Tôn Thất Thuyết (Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp) lập căn cứ ở vùng Tuyên Hóa, phò vua Hàm Nghi chống giặc. Đầu năm 1887 bị giặc bắt, ông bất khuất bị chúng giết, hưởng dương 45 tuổi.

Nghĩa quân lén lấy xác ông về an táng ở núi Yên Phong.

Khi bị bắt, ông có đôi câu thơ tỏ chí:

“Sổ thế quân ân thù nhất tử,
Thập niên hoạn nghiệp túc tam sinh.”

Nghĩa:

Ơn nước mấy đời đền một chết.
Nghề quan mười tuổi vẹn ba sinh.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Tạo

Tên khác Thăng Chi Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 – Nhâm Thìn 1892 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Đèo Pê Kê

Đèo Pê Kê Đèo Pê Kê (Việt Nam) Đèo Pê Kê là đèo trên Đường Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Nguyễn Áng

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Dật sĩ, người đời Minh Mạng,…
Chi tiết

Phan Văn Bảy

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…