[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Phạm Tuân

Tên khác Tử Trai – Dưỡng Tăng – Minh Phong
Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Chí sĩ yêu nước, tự Tử Trai, sau đổi là Dưỡng Tăng, hiệu Minh Phong, quê xã Bắc Cư, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Năm Quí dậu 1873 ông đỗ cử nhân, làm Huấn đạo huyện Bố Trạch, rồi Tri huyện Tuyên Hóa, sau thăng Tri phủ Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Trước sự xâm lược của giặc Pháp, năm 1883, ông bỏ quan về nhà, rồi định quyên sinh vì thấy triều đình nhu nhược nhưng người nhà cứu kịp khuyên giải. Từ ấy ông hưởng ứng với các văn thân, mộ quân kháng chiến, được vua Hàm Nghi phong là Tán tương quân vụ quân thứ Quảng Bình.

Khi Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc (1886), ông cùng Đề đốc Lê Trực và hai con trai Tôn Thất Thuyết (Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp) lập căn cứ ở vùng Tuyên Hóa, phò vua Hàm Nghi chống giặc. Đầu năm 1887 bị giặc bắt, ông bất khuất bị chúng giết, hưởng dương 45 tuổi.

Nghĩa quân lén lấy xác ông về an táng ở núi Yên Phong.

Khi bị bắt, ông có đôi câu thơ tỏ chí:

“Sổ thế quân ân thù nhất tử,
Thập niên hoạn nghiệp túc tam sinh.”

Nghĩa:

Ơn nước mấy đời đền một chết.
Nghề quan mười tuổi vẹn ba sinh.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..