Loading

Nguyễn Nhược Thị Bích

Tháng Ba 15, 2021| Admin
Năm sinh Canh Dần 1830 – Kỉ Dậu 1909
Tỉnh thành Ninh Thuận
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nữ học sĩ triều Tự Đức, tự Lang Hoàn, con vị Bố chánh Nguyễn Nhược San, quê huyện An Phước, đạo Ninh Thuận, vùng Phan Rang (nay thuộc tỉnh Ninh Thuận).

Bà nổi tiếng văn chương, năm 19 tuổi được tuyển vào cung, dự hàng tài nhân, quí nhân, rồi Bí thư hầu Từ Dũ Hoàng thái hậu (mẹ vua Tự Đức).

Năm Mậu thìn 1868, làm Tiệp dư dạy hai hoàng tử là Chính Mông Ưng Xí hay Ki (tức vua Đồng Khánh về sau) và Dưỡng Thiện Ứng Đăng (sau là vua Kiến Phúc). Trong cung gọi bà là “Tiệp du phu tử”.

Năm Nhâm thìn 1892, vua Thành Thái tấn phong bà là Tam giai Lễ tần.

Năm Kỉ dậu 1909 bà mất thọ 79 tuổi.

Các tác phẩm của bà: Hạnh thục ca (nguyên tên sách là Loan dư hạnh Thục quốc âm ca, gọi tắt là Hạnh Thục ca) gồm 1018 câu thơ lục bát, ghi những điều nghe thấy trong triều và trong cung về cơn biến Ất dậu 1885, có giá trị lịch sử và văn học.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), [23]-Pháp đô hộ (1883-1945), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ