Tên khác Mạnh Am – Khiêm Trai
Năm sinh Giáp Thân 1424 – Ất Dậu 1525
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thái tông, tự là Mạnh Am, hiệu Khiêm Trai, quê làng Đại Am, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), ngụ tại làng Tử Dương, huyện Thượng Phúc.

Năm Nhâm tuất 1442, ông đỗ Hội nguyên, rồi vào thi Đình, đỗ nhất giáp tiến sĩ, hàng thứ hai, tức là vị Bảng nhãn đầu tiên triều Lê. Sau khi thi đỗ, được bổ làm việc ở Viện Hàn lâm (1443), rồi thăng Trực học sĩ (1449). Đến đời Thánh tông ông làm Thượng thư bộ Lại, thăng Tả ti sảnh môn hộ Tả gián nghị đại phu, kiêm Hàn lâm Viện thừa chỉ học sĩ, rồi tiến lên kiêm Thượng thư bộ Lễ, Cần Đức điện đại học sĩ.

Đời ông, ba lần đi sứ Trung Quốc (1443, 1450, 1499) từng làm Đề điệu (chủ khảo) hai kì thi Đình (1466-1469) và có lần theo vua đi đánh Chiêm Thành (Canh dần 1470).

Sau ông bị khiển trách và thải hồi, nhưng rồi lại được phục chức làm Thượng thư bộ Lại, gia Thiếu bảo, kiêm Tế tửu Quốc tử giám.

Lúc trên 70 tuổi mới về hưu, đến Ất dậu 1525 ông mất, thọ 101 tuổi. Từng làm quan trải 8 triều vua. Ông có phụng sắc soạn bài văn bia ở miếu thờ Võ Mục vương Lê Khôi và còn để lại một tập thơ. Trong Toàn Việt thi lục của Lê Quí Đôn còn lưu lại 6 bài thơ của ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Hữu Kiền

Năm sinh Nhâm Tuất 1862 – Canh Thân 1920 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Cao Cửu Chiếu

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) – Nhà Tây Sơn (1778-1802) – Nhà…
Chi tiết

Huỳnh Công Miêng

Tên khác Hai Miêng Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Ất Mùi 1895 Tỉnh thành Tiền Giang Thời…