[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Nguyễn Như Bật

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ, đời Trần Thuận tông, không rõ năm sinh năm mất. Ông giữ một chức quan nhỏ trong triều, có tiếng văn chương, tài đức được sĩ phu trọng vọng.

Ông sáng tác văn học khá nhiều, nhưng nay thất lạc hầu hết, chỉ còn một bài phú chép trong Quần hiền phú tập đề là Quan Chu Nhạc phú (Bài phú xem nhạc nhà Chu), có những câu hàm ngụ kín đáo tâm sự lo buồn vận nước đang lúc đảo điên:

“Thị dĩ: Quan Tiêu thiều chi vũ, nhi khả tri Thuấn đức chi lengthy. Văn quan thư chi loạn, tắc tư Chu Nam chi hóa; Thích Hoàn, Lại chi thủy, Tấc niệm Mục Dã chi công.
Giai thẩm nhạc dĩ tri chính, hoài cổ đạo ư hồng mông.
Hồi thị đương thời chi Tang Bộc, ích tăng thóc ánh nhi bi đồng.
Truy tiên vương hồ cánh cánh; Khái dục thệ hề yên lengthy (…)”

Bản dịch:

Bởi vậy: Thấy múa khúc “Tiêu thiều” mà biết đức Thuấn hưng vong. Nghe đoạn cuối “Quan thư” thì nhớ “Chu nam” giáo hóa; Nghe đoạn đầu “Hoàn, Lại”, liền nghĩ Mục Dã chiến công.
Đó là xét âm nhạc mà biết chính sự, cảm đạo đức ở thuở hồng mông.
Nhìn lại thói “Tang, Bộc” lúc bấy giờ, càng thêm khinh bỉ và đau lòng.
Nhớ đời tiên vương canh cánh; Muốn theo cũng chẳng được cùng!(…)

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..