Năm sinh … – Giáp Ngọ 1174
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ tên thật và năm sinh, pháp danh Nguyện Học, quê ở Phù Cầm.

Thuở nhỏ ông thọ giới với sư Viên Trí, rồi trụ trì ở chùa Quảng Bảo, sau về ẩn ở núi Vệ Linh (huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phú).

Lý Anh tông rất trọng vọng ông, thường vời ông về triều học đạo, cho tự do ra vào cung cấm, nhưng không lâu ông lui về ở ẩn như cũ.

Ngày 11-6 âm lịch Giáp ngọ (11-7-1174) ông viên tịch.

Còn bài phú được lưu truyền:

“Đạo vô ánh tượng
Xúc mục phi dao
Tự phàn suy cầu
Mạc câu tha đắc
Túng nhiên cầu đắc,
Đắc tức bất chân.
Thiết sử đắc chân,
Chân thị hà vật.”

Bản dịch:

Đạo không hình bóng,
Trước mắt, đâu xa.
Tìm tự lòng ta,
Chớ tìm chốn khác.
Dẫu mà tìm được,
Chẳng phải là “chân”
Dù có được “chân “
“Chân” là gì vậy

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like