[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nguyễn Nguyên Chân

Tên khác Nguyễn Nguyên Xân
Năm sinh Ất Tị 1425 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê, có sách chép là Nguyễn Nguyên Xân, quê xã Lạc Quán, huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Năm Nhâm tuất, 1442 ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ, mới 17 tuổi. Thầy học của ông là Trịnh Thiết Trường cũng đỗ tiến sĩ khoa này. Nhưng vì đứng ất bảng, Trịnh Thiết Trường và ông rất bực vì không đỗ cao, đều bỏ cuộc, quyết tranh khoa tới.

Năm Mậu thìn 1448, thầy trò ông lại ra thi. Trịnh Thiết Trường đỗ Bảng nhãn, ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ, làm đến Khu mật trực học sĩ.

Ông cùng thầy học làm quan đồng triều Lê Nhân tông, Thánh tông, nổi tiếng văn chương lại có khí tiết, được sĩ phu đương thời trọng vọng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..