[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Ngọc Tương

Tỉnh thành Nam Định
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ yêu nước, không rõ năm sinh năm mất, quê làng Hành Quần, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay thuộc Nam Định), ông đỗ cử nhân, làm đến Án sát Bắc Ninh, ông là người có khí tiết.

Giặc Pháp xâm lăng, ông bỏ quan, về làng tham gia với các Văn thân, mộ quân khởi nghĩa chống Pháp. Được ít lâu, thế uy yếu, ông lui về ẩn lánh ở quê nhà.

Về sau, chúng khuyên dỗ ông ra làm việc, ông một mực lấy cớ già yếu mà chối từ giữ được khí tiết đến cùng.

Khi nghe tin vua Hàm Nghi bị bọn Trương Quang Ngọc phản bội bắt giao ho Pháp (Mậu tí 1888), qua một đêm cảm xúc, lúc đầu năm, ông có bài thơ tỏ chí:

Thâm dạ nguyên tiêu vũ tái đồ,
Sầu lai độc tọa chước đồ tô.
Thương tâm phong hỏa thiêm dư lí,
Cực mục quan san lục xích cô.
Thượng hữu cương thường xanh vũ trụ,
Khẳng cam tu phác lão giang hồ.
Doanh môn tri tử tri niên hỉ,
Bất giải kứn ngô thị cố ngô.”

Bản dịch:

Nguyên tiêu khuya quạnh mưa tuôn,
Một mình cạn chén mối buồn vấn vương.
Dặm nghìn khói lửa đau thương,
Mắt trông xa giá nẻo đường bơ vơ
Cương thường dựng lại cơ đồ,
Tóc râu há chịu sông hồ phôi pha.
Cháu con mừng thọ đầy nhà,
Biết đâu ta vẫn là ta năm nào.

Thơ ông vẫn còn truyền tụng khá nhiều.

Bài liên quan

40 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..