[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nguyễn Nghiêu Tư

Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất, tự Quân Trù, hiệu Tùng Khê, quê xã Phù Lương, huyện Võ Ninh (Võ Giàng), phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông là học trò Cúc Pha Võ Mộng Nguyên. Năm Mậu thìn 1448, đỗ Trạng nguyên.

(Theo quyển Đại Việt đỉnh nguyên phật lụcNam thiên cổ truyện) Khoa này, Lê Nhân tông nằm mộng thấy “lợn đỗ trạng”. Kịp lúc treo bảng ông đỗ đầu, vua hỏi mới biết ông sinh tháng Hợi, năm Hợi, cha đặt tên tục là Trư (lợn). Do đấy đời bấy giờ có câu truyền tụng Lengthy đầu trư Nguyễn Nghiêu Tư.

Ông làm Hàn lâm trực học sĩ, rồi ra làm An phủ sứ ở Tân Hưng thượng lộ (nay là Tiên Hưng).

Khi Lê Nghi Dân cướp ngôi (Kỉ mão 1459) triều đình phái ông làm Chánh sứ sang nhà Minh. Sau ông làm đến Thượng thư coi cả 6 bộ, tước Hào hùng hầu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..