Tên khác Hello Tự – Nghị Hiên – Hồng Ngự cư sĩ
Năm sinh Mậu Tí 1708 – Ất Mùi 1775
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Thuần tông, tự Hello Tự, hiệu Nghị Hiên, biệt hiệu Hồng Ngự cư sĩ, quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Tân hợi 1731 ông đỗ Hoàng giáp lúc 23 tuổi (đỗ cử nhân năm 16 tuổi).

Làm đến Thượng thư, sung chức Tham tụng, Đại tư đồ. Ông có công đánh dẹp ở nhiều nơi, làm Đại tư không, tước Xuân Quận Công, rồi trí sĩ (1771).

Năm Ất mùi 1775 ông mất, thọ 67 tuổi, được truy phong Trung đẳng phúc thần.

Ông cùng Ngô Thì Sĩ có làm lời chú và lời bàn trong bộ Đại Việt sử kí bản kỉ tục biên. Ngoài ra, ông còn soạn các tác phẩm:

– Quân trung liên vịnh
– Việt sử bị lãm
– Lạng Sơn đoàn thành đồ chí.
– Xuân đình tạp vịnh
– Cổ lễ nhạc chương thi văn tập

Nhà thơ lớn Nguyễn Du là con thứ bảy của ông, con trưởng là Nguyễn Khản làm đến Tham tụng triều Lê.

Ông có nhiều bài phú rất hay còn được truyền tụng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Mũi Né

Đèo Mũi Né Đèo Mũi Né (Việt Nam) Đèo Mũi Né là đèo trên Quốc lộ 1 ở…
Chi tiết

Cao Văn Lầu

Tên khác Sáu Lầu Năm sinh Nhâm/ Thìn 1892 – Bình Thìn 1976 Tỉnh thành Long An Thời…
Chi tiết

Hoàng Đạo Thúy

Năm sinh Canh Tí 1900 – Giáp Tuất 1994 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Võ Duy Đoán

Tên khác Quế Am Năm sinh Tân Dậu 1621 – Giáp Tí 1684 Tỉnh thành Hải Dương Thời…