Năm sinh Tân Tị 1761 – Ất Sửu 1805
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh thần, đời Quang Trung, cũng gọi là Nguyễn Đề, hiệu Quế Hiên, anh danh sĩ Nguyễn Du, con Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm và bà Trần Thị Tần.

Khi nghĩa quân Tây Sơn ra Bắc, ông đang giữ chức Hiệp tán quân cơ đạo quân Sơn Tây. Năm Kỉ dậu 1789, Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc, ông lui về quê ngoại ở Bắc Ninh ẩn náu.

Có người đề cử ông với vua Quang Trung, ông được vời ra giúp việc từ hàn, bổ làm Hàn lâm viện thị thư, rồi sung Phó sứ Trung Quốc. Trở về được thăng Đông các đại học sĩ, gia tặng Thái sử, thự Tả nghị lang, tước Nghi Thành Hầu.

Ông cùng Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Phái Hầu) thường có thơ xướng họa.

Năm Giáp dần 1794, lại thăng Tả phụng nghị bộ Binh, vào thành Qui Nhơn giữ chức Hiệp tán nhung vụ.

Năm Ất sửu 1805 ông mất, hưởng dương 44 tuổi.

Nguyễn Du có bài thơ nhớ tưởng đến ông:

“Lục thập thành nam đệ nhất quan,
Hải vân dạ độ thạch tàn ngoan.
Cùng xu lam chướng tam niên thú,
Cố quốc yên hoa nhị nguyệt hàn.
Nhất biệt bất tri hà xứ trú,
Trùng phùng đương tác tái sinh khan.
Hài thiên mang diếu thiên dư lí,
Thần phách tương cầu mộng diệc nan.”

Bản dịch:

Quan nơi Sáu Tháp buộc ràng thân,
Đá gập ghềnh đâm vượt Hải Vân.
Sương gió đồn xa hiu hắt phận,
Khói hoa quê cũ lạnh lùng xuân.
Bèo chia chẳng biết phương nào trú?
Ruột đứt đành cam kiếp khác gần!
Trời biẻn chơi vơi đường lối cách,
Tìm nhau nẻo mộng cũng đều ngăn!

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Văn Điển

Năm sinh … – Quí Mão 1843 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Phan Đình Trực

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Văn thần đời Tự Đức, quê…
Chi tiết

Lê Hello

Năm sinh Bính Tuất 1646 – Nhâm Ngọ 1702 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Võ Đăng Xuân

Tên khác Võ Tấn Thượng Năm sinh … – Nhâm Thân 1872 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì…