Tên khác Thọ Xâm – Hậu Quyến – Thọ Quyến
Năm sinh Mậu Dần 1578 – Quí Sửu 1673
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Thần tông, quê làng Dược Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Dương).

Năm Tân mùi 1631, đỗ Thám hoa, 53 tuổi vua đổi tên cho ông là Thọ Xâm, rồi lại đổi là Hậu Quyến, hoặc Thọ Quyến.

Làm quan đến Thượng thư bộ Công, rồi đổi sang bộ Binh, bộ Hộ, hàm Thiếu bảo, tước Cầm Quận Công.

Năm Quí sửu 1673 ông mất, thọ 95 tuổi được truy tặng Thượng thư bộ Hộ, thụy Văn Điển.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Quang Là

Tên khác Bùi Quang Điệu Năm sinh … – Quí Hợi 1863 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Nguyễn Sinh Huy

Tên khác Nguyễn Sinh Sắc Năm sinh Nhâm Tuất 1862 – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Hà Tĩnh…
Chi tiết

Đèo Mã Phục

Đèo Mã Phục Đèo Mã Phục (Việt Nam) Đèo Mã Phục là đèo trên quốc lộ 3 ở…
Chi tiết

Nguyễn Danh Thế

Năm sinh Nhâm Thân 1572 – Ất Dậu 1645 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Hồ Trọng Đính

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Có sách chép tên là Đỉnh.…