[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Mậu Tuyên

Năm sinh Mậu Dần 1518 – Kỉ Hợi 1599
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Trung tông, dòng dõi Thức Quốc Công Nguyễn Nhữ Lâm, con Phò mã Hưng Quốc Nguyễn Công Trình, quê làng Thịnh Mĩ, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Ông có tài văn học, kinh tế, được cả vua Lê, chúa Trịnh trọng vọng, Trịnh Kiểm xem ông như vị cố vấn chính của mình.

Đến đời Anh tông, ông làm Hữu thị lang bộ Lại, tước Nhân Nghĩa Bá; rồi đổi sang Tả thị lang bộ Hình, tước Tường Lân Bá. Năm Nhâm thân 1572, do dày công ổn định tình hình rối loạn trong phủ Chúa, ông được phong tước Hầu.

Năm Canh thìn 1580, đổi làm Đô ngự sử, rồi thăng Thượng thư bộ Công. Ít lâu đổi sang bộ Hộ, bộ Lại và tấn phong Minh nghĩa phụ quốc công thần.

Khi giữ Quyền tướng quốc, ông đóng góp công lao trị nước an dân, mở mang dân hóa, được người đương thời ngợi khen, kính phục.

Năm Bính thân 1596 ông được thăng Thiếu phó, tước Quỳnh Quận Công.

Năm Kỉ hợi 1599, tháng giêng ông mất, thọ 81 tuổi, được truy tặng Thiếu sư, thụy là Trung Cẩn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..