[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Mậu Áng

Năm sinh Mậu Thân 1668 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông. Vốn tên Thịnh, vì kiêng húy nên đổi là Áng, quê huyện Gia Lâm, làng Kim Sơn, nay thuộc ngoại thành Hà Nội.

Năm Tân mùi 1691 ông đỗ tiến sĩ lúc 23 tuổi. Ông nổi tiếng văn chương, có tiết tháo tài đức được sĩ phu trọng vọng. Làm quan đến Lại khoa Cấp sự trung. Ông nhiều lần đi sứ Trung Quốc, khi về được bổ làm Tả thị lang bộ Hộ, rồi thăng Phó đô ngự sử.

Thơ ông còn truyền tụng khá nhiều, được chép ở Toàn Việt thi lục do Lê Quí Đôn biên tập.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..