Năm sinh Mậu Thân 1668 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông. Vốn tên Thịnh, vì kiêng húy nên đổi là Áng, quê huyện Gia Lâm, làng Kim Sơn, nay thuộc ngoại thành Hà Nội.

Năm Tân mùi 1691 ông đỗ tiến sĩ lúc 23 tuổi. Ông nổi tiếng văn chương, có tiết tháo tài đức được sĩ phu trọng vọng. Làm quan đến Lại khoa Cấp sự trung. Ông nhiều lần đi sứ Trung Quốc, khi về được bổ làm Tả thị lang bộ Hộ, rồi thăng Phó đô ngự sử.

Thơ ông còn truyền tụng khá nhiều, được chép ở Toàn Việt thi lục do Lê Quí Đôn biên tập.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Hoành

Tên khác Cửu Cai – Phước Bình Năm sinh … – Bính Tí 1936 Tỉnh thành Quảng Nam…
Chi tiết

Bùi Trọng Chính

Năm sinh Bính Thìn 1736 – Ất Tị 1785 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Ninh Địch

Năm sinh Đinh Mão 1687-… Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần…
Chi tiết

Đặng Huy Tá

Năm sinh Đinh Sửu 1817 – Nhâm Thân 1872 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…