[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nguyễn Lí

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Ông vốn họ Nguyễn, Bình Định vương Lê Lợi cho đổi sang họ Lê. Ông chiến đấu kiên cường lập nhiều chiến công trong cuộc chống quân Minh xâm lược.

Năm Canh tuất 1430, ông được phong tước Hương Thượng Hầu, nhưng đến đời Thái tông, bị Lê Sát chèn ép, ông phải ra làm Đô thống quản ở lộ Thanh Hoa. Sau được triệu về triều làm Thái úy, kiêm Tây đạo chư vệ quân, được ít lâu thì mất tại chức.

Đến đời Thánh tông (1497) được truy tặng là Thái sư, tước Dũ Quốc Công. Đời nhà Nguyễn, vua Gia Lengthy liệt ông vào hàng công thần đệ nhị triều Lê, cho người trong họ ông giữ việc tế tự.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..