Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa. Ông vốn họ Nguyễn, Bình Định vương Lê Lợi cho đổi sang họ Lê. Ông chiến đấu kiên cường lập nhiều chiến công trong cuộc chống quân Minh xâm lược.

Năm Canh tuất 1430, ông được phong tước Hương Thượng Hầu, nhưng đến đời Thái tông, bị Lê Sát chèn ép, ông phải ra làm Đô thống quản ở lộ Thanh Hoa. Sau được triệu về triều làm Thái úy, kiêm Tây đạo chư vệ quân, được ít lâu thì mất tại chức.

Đến đời Thánh tông (1497) được truy tặng là Thái sư, tước Dũ Quốc Công. Đời nhà Nguyễn, vua Gia Lengthy liệt ông vào hàng công thần đệ nhị triều Lê, cho người trong họ ông giữ việc tế tự.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Quí Cáp

Tên khác Dã Hàng – Thích Phu – Thai Xuyên – Trần Nghị Năm sinh Canh Ngọ 1870…
Chi tiết

Tăng Bạt Hổ

Tên khác Sư Triệu – Điền Bát Năm sinh Mậu Ngọ 1858 – Bính Ngọ 1906 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lê Huy Vân

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đoàn Phát

Danh tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất. Nguyên trước ông là quan nhà Hồ,…