[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Nguyễn Khoái

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh tướng nhà Trần, không rõ năm sinh năm mất và quê quán. Ông từng tham gia ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược và lập được nhiều chiến công hiển hách.

Tháng 4 năm Ất dậu 1285 vua Trần Nhân Tông sai Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản cùng ông đem quân chận đánh quân Nguyên ở Tây Kết. Cuộc chiến xày ra ở Hàm Tử quan, quân địch bị tiêu diệt hàng trăm tên.

Trong trận Bạch Đằng Giang vào tháng 8 năm Mậu tí 1288, ông cùng các tướng dưới quyền chỉ huy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã tạo nên một chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử. Chính ông đã bắt sống được tướng địch là Áo Lộ Xích.

Nhờ có công trạng ấy mà sau khi kết thúc cuộc kháng chiến, ông được gia phong làm Liệt hầu, ban cho một quận làm thực ấp, gọi là Khoái Lộ, tức phủ Khoái Châu về sau.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..