Năm sinh … – Ất Mùi 1775
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời chúa Nguyễn Duệ tông, con Tham chính Nguyễn Khoa Toàn (hay Thuyên), quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Ông có sức mạnh hơn người, lại giàu trí dũng, mưu lược. Năm 20 tuổi ông đã được trọng dụng, làm Khâm sai đốc chiến cai cơ, lo việc bình định giặc cướp, giữ vững trị an, lập nhiều chiến tích, được đương thời xưng tụng là “Triệu Tử Lengthy”.

Năm Ất mùi 1775, Tây Sơn đánh mạnh, cha ông là Tham chính Nguyễn Khoa Toàn phù tá chúa Duệ tông chạy vào Gia Định, ông ở lại chống cự, bị bắt ở Tam Sơn (Bình Hòa) không chịu khuất phục mà chết. Em ông là Khoa Minh, Khoa Hào là bậc tài giỏi đương thời.

Đến đời Minh Mạng, được truy tặng Chưởng cơ, liệt thờ ở đền Hiền Trung và miếu Trung tiết công thần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Tĩnh

Tên khác Hành Đạo – Nông Hà Năm sinh … – Canh Thìn 1880 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Gia Lai

Gia Lai Tỉnh Tỉnh Gia Lai Hồ T’Nưng Hành chính Quốc gia Việt Nam Vùng Tây Nguyên Tỉnh…
Chi tiết

Nguyễn Nhuận

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Ất Mão 1915 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…