[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Khoa Đăng

Năm sinh Tân Mùi 1691 – Ất Tị 1725
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng thời chúa Nguyễn Phúc Chu, con thứ ba Bảng Trung Hầu Nguyễn Khoa Chiêm. quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Ông tuổi trẻ tài cao, làm đến Nội tán kiêm Án sát sứ, Tổng tri quân quốc trọng sự. Giàu mưu lược, xét đoán sáng suốt, ông dẹp tan được nhiều đám giặc cướp, bình định một vùng truông nhà Hồ nổi tiếng thiếu an ninh. Do đó, có ca dao truyền tụng:

Thương em anh cũng muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam G’ang.
Phá Tam Giang ngày rày đã cạn,
Truông nhà Hồ nội tán cấm nghiêm.

Tính ông cương trực, khiến đám quyền thần và bọn cường hào ác bá đều kiêng oai…Tuy nhiên do quá cứng rắn, thiếu cảnh giác, ông bị kẻ cướp giết chết trong năm Ất tị 1725, hưởng dương 34 tuổi con ông là Nguyễn Khoa Toàn cũng là bậc tài giỏi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..