Năm sinh Đinh Mùi 1067 – Nhâm Tuất 1142
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Thần tông, quê làng Cổ Giao, huyện Lengthy Biên (nay là xã Cổ Điền, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội).

Ông ăn chay từ bé, lớn lên theo học với sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh, ít lâu lại đến chùa Vạn Tuế thọ giới với sư Thiện Tài. Do lời khuyên của Thiện Tài, ông trở về cầu học với sư Bản Tịch. Về sau ông trụ trì ở chùa Từ Liêm, phía Tây thành Thăng Lengthy. Được nối truyền tâm ấn, đứng hàng thế hệ thứ 14 dòng thiền Nam Phương.

Lý Thần tông rất trọng đãi ông, phong làm Tăng lục, rồi thăng Tăng thống.

Ngày 27-1 âm lịch năm Nhâm tuất (24-1-1142) ông viên tịch, thọ 74 tuổi.

Ông có bộ Ngộ đạo ca thi tập nay đã mất, chỉ còn truyền một bài kệ: Đáp Pháp Dung sắc, không, phàm, thánh chi vấn (Trả lời sư Pháp Dung hỏi về sắc không phàm thánh).

“Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không,
Học đạo vô qua phỏng tổ tông.
Thiên ngoại mịch tầm nan địch thể,
Nhân gian thực quế khởi thành tòng.
Càn khôn tận thị mao đầu thượng,
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung.
Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ,
Thùy tri phàm thánh dữ tây đông.”

Bản dịch:

Nhọc lòng chi nói sắc và không,
Học học gì hơn hỏi tổ tông.
Man mác ngoài trời lòng khó kiếm,
Ngảnh nghiu đất tục quế khôn trồng.
Càn khôn rút lại đầu lòng síu.
Nhật nguyệt nằm quanh hạt cải mòng.
Việc cả hiện bày tay vẫn nắm,
Ai hay phàm thánh với tây đông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like