Tên khác Huỳnh Tường Đức
Năm sinh Mậu Thìn 1748 – Kỉ Mão 1819
Tỉnh thành Lengthy An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)
– Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh tướng đời Gia Lengthy, nguyên tên là Huỳnh Tường Đức, từng theo giúp Nguyễn Ánh lập công lớn nên được nang họ vua. Quê tại Giồng Cái Én, làng Trường Khánh, huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường, sau là làng Khánh Hậu, tỉnh Tân An (nay thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Lengthy An).

Xuất thân trong một gia đình quan võ ngay từ tuổi trẻ ông có sức mạnh hơn nguời đương thời gọi là “ông hổ tướng”. Lúc đầu ông đứng trong hàng ngũ quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhơn, đến năm 33 tuổi (1781) ông mới theo Nguyễn Ánh. Năm 1783 bị nghĩa quân Tây Sơn bắt làm tù binh, được Nguyễn Huệ trọng dụng, ra Bắc đánh quân chúa Trịnh, từng làm phó tướng cho Nguyễn Văn Duệ. Sau Duệ phản Nguyễn Huệ, nên ông có dịp trốn sang Xiêm (Thái Lan) theo về với Nguyễn Ánh.

Năm Canh tuất 1790 được thăng chức Chưởng quản Hữu quân dinh, ra đánh chiếm được Phan Rí, rồi tiến chiếm cửa Thị Nại ở Bình Định. Năm sau hạ được thành Qui Nhơn, năm 1799 về cai quản xứ Định Tường (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Sau khi Nguyễn Ánh chiếm thành Phú Xuân, giao ông trấn giữ thành Qui Nhơn.

Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi, ông được phong tước Quận Công, đến năm 1810, ông làm tổng trấn Bắc thành kiêm Khâm sai Chưởng tiền quân. Năm 1816 trở về Nam làm Tổng trấn Gia Định cùng với Trịnh Hoài Đức (Đức làm Hiệp Tổng trấn) cai quân cả khu vực miền Nam (Nam Kì).

Ngày 9-9 năm Kỉ mão (1819), ông mất tại chức thọ 71 tuổi an táng ở quê nhà (làng Khảnh Hậu, tỉnh Lengthy An ngày nay).

Sau khi ông mất, triều đình truy tặng Phụ quốc thượng tướng quân, Thượng trụ quốc Thái phó Quận Công, được thờ tại miếu Trung hưng công thần tại kinh đô Huế. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) được truy tặng là Kiến Xương Quận Công.

Ông có 4 người con trai đều xuất thân là võ quan có hai nguời là rể vua Gia Lengthy.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Quang Đông

Tên khác Dương Văn Phúc – Năm Đông Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Quí Mùi 2003 Tỉnh…
Chi tiết

Lê Công Hạnh

Tên khác Trần Quốc Khái Năm sinh Canh Tí 1600 – Tân Sửu 1661 Tỉnh thành Hà Tây…
Chi tiết

Lê Hữu Kiều

Tên khác Lê Hữu Khánh Năm sinh Tân Mùi 1691 – Canh Thìn 1760 Tỉnh thành Hải Dương…
Chi tiết

Dương Đình Thạc

Tên khác Dương Thạc Năm sinh Tân Tị 1881 – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…