Năm sinh Quí Tị 1713 – Kỉ Dậu 1789
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nhà văn, nhà thơ đời Lê Hiển tông, sinh ngày 4-11-1713, quê làng Trường Lưu, tồng Lai Thạch, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Mậu thìn 1748 ông đỗ thám hoa, làm đến Tả thị lang bộ Lại, ông xin về hưu, nhưng sau đó triều đình triệu dụng, thăng Đô ngự sử. Ông cũng từng được cử đi sứ làm đến Thượng thư bộ Hộ.

Năm Kỉ dậu ngày 2-6 Dương lịch 1789 ông mất, thọ 76 tuổi.

Văn phái Trưởng Lưu của họ ông, đương thời nổi tiếng ngang với văn phái Tiên Điền (Nguyễn Du). Con ông là Nguyễn Huy Tự tác giả truyện thơ Hoa Tiên, cháu là Nguyễn Huy Hổ tác giả truyện thơ Mai Đình Mộng Kí. Ông cùng với anh là Nguyễn Quýnh cũng nổi tiếng thơ văn trong phái Hồng Sơn. Tác phẩm của ông gồm:

– Phụng sứ Yên kinh tập
Bắc dư tập lãm
Sơ học chỉ nam
Phụng sứ yên đài tổng ca
Cổ lễ nhạc chương thi văn tập

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Quang Chiêu

Năm sinh Quí Dậu 1873 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Bến Tre Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Tháp Chánh Lộ

Tháp Chánh Lộ là tên của một thánh đường Chăm Pa lớn nằm ở châu Amaravati (Quảng Ngãi…