Năm sinh … – Mậu Skinny 1808
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Văn thần cuối đời Hậu Lê, quê làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, sau dời sang làng Lương Xá, huyện Chương Mĩ, tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội).

Ông đỗ Hương cống, làm quan nhà Lê chức Phụng Nghi, một chức quan nhỏ trong bộ Lễ. Sau làm quan nhà Tây Sơn, đóng góp nhiều công sức với chức Hữu thị lang bộ Hộ (nên thường gọi là Hữu hộ Lương), tước Chương Lĩnh Hầu).

Năm Nhâm tuất 1802, triều Tây Sơn sụp đổ ông bị bắt. Ít lâu, ông được nhà Nguyễn thu dụng, làm Tri phủ Xuân Trường. Rồi bi giết trong một trường hơp bức tử vào năm 1808 (theo tác giả bộ Minh đô sử).

Ông có soạn bài phú:Tụng Tây hồ, 86 liên ca ngợi nhàTây Sơn (Bài này bị Phạm Thái họa chọi lại đề là Chiến tụng Tây Hồ) và các sách:

– Bình Tây khúc
– Cung oán thi
– Hồi mortgage khúc

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đào Văn Châu

Năm sinh … – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Dương Bá Cung

Năm sinh Giáp Dần 1794 – Mậu Thân 1848 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…