[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Hữu Tiến (I)

Tên khác Nguyễn Hữu Tấn
Năm sinh Nhâm Dần 1602 – Ất Tị 1665
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Cũng gọi là Nguyễn Hữu Tấn, Danh tướng đời chúa Nguyễn, rể Đào Duy Từ, quê làng Vân Trai, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau di cư vào ở huyện Bồng Sơn tỉnh Bình Định, được phong tước Thuận Nghĩa Hầu.

Năm Tân mùi 1631, Đào Duy Từ tiến cử lên Chúa Sãi, được thu dụng, phong chức Đội trưởng trông coi Hải quân, lần thăng đến Cai đội, Chưởng cơ, Chưởng dinh tiết chế.

Năm Mậu tí 1648, ông lập công lớn trong các trận đánh với quân chúa Trịnh. Năm 1660 ông cùng Nguyễn Hữu Dật đem quân vượt sông Gianh chiếm đất Bố Chánh, Nghệ An, Thanh Hóa. Nhưng sau đó vì bất đồng với Nguyễn Hữu Dật phải rút quân về bên này sông Gianh.

Năm Ất tị 1665, ông mất trong quân, được triều đình truy tặng Tiết chế Thuận Quận Công. Đến triều Nguyễn vua Gia Lengthy, Minh Mạng cho thờ ông tại Thái Miếu, truy tặng tước Anh Quốc Công và thờ ở Võ miếu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..