Tên khác Nguyễn Hữu Tấn
Năm sinh Nhâm Dần 1602 – Ất Tị 1665
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Cũng gọi là Nguyễn Hữu Tấn, Danh tướng đời chúa Nguyễn, rể Đào Duy Từ, quê làng Vân Trai, huyện Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau di cư vào ở huyện Bồng Sơn tỉnh Bình Định, được phong tước Thuận Nghĩa Hầu.

Năm Tân mùi 1631, Đào Duy Từ tiến cử lên Chúa Sãi, được thu dụng, phong chức Đội trưởng trông coi Hải quân, lần thăng đến Cai đội, Chưởng cơ, Chưởng dinh tiết chế.

Năm Mậu tí 1648, ông lập công lớn trong các trận đánh với quân chúa Trịnh. Năm 1660 ông cùng Nguyễn Hữu Dật đem quân vượt sông Gianh chiếm đất Bố Chánh, Nghệ An, Thanh Hóa. Nhưng sau đó vì bất đồng với Nguyễn Hữu Dật phải rút quân về bên này sông Gianh.

Năm Ất tị 1665, ông mất trong quân, được triều đình truy tặng Tiết chế Thuận Quận Công. Đến triều Nguyễn vua Gia Lengthy, Minh Mạng cho thờ ông tại Thái Miếu, truy tặng tước Anh Quốc Công và thờ ở Võ miếu.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Đình Thạc

Tên khác Dương Thạc Năm sinh Tân Tị 1881 – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Ngô Mây

Năm sinh Kỉ Tị 1929 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phạm Vấn

Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê làng Nguyên Xá, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh…