Loading

Nguyễn Hữu Thận

Tháng Ba 7, 2021| Admin
Tên khác Chân Nguyên – Ý Trai
Năm sinh Đinh Sửu 1757 – Tân Mão 1831
Tỉnh thành Quảng Trị
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nhà toán học, danh sĩ thời Nguyễn sơ, tự Chân Nguyên, hiệu Ý Trai (có sách ghi là Ức Trai). Quê làng Đại Hòa, huyện Hải Hưng, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Ông say mê toán học từ thuở trẻ, hằng chuyên tâm nghiên cứu về môn học này.

Khoảng năm Bính ngọ 1786, ông ra giúp nhà Tây Sơn, thăng đến chức Hữu thị lang bộ Hộ.

Năm Nhâm tuất 1802 ông phải ra làm việc với triều đại mới – Gia Lengthy. Buổi đầu ông làm Chế cáo ở Viện Hàn lâm, rồi làm Thiêm sự ở bộ Lại. Ít lâu vào làm Cai bạ ở Quảng Nghĩa.

Năm Kỉ tị 1809 ông về triều nhậm chức Hữu tham tri bộ Lại, vài tháng sau được cử làm Chánh sứ cùng với hai Phó sứ Lê Đắc Tần và Ngô Thì Vị sang Trung Quốc. Thời gian ở Bắc Kinh ông lưu tâm tìm mua được nhiều sách quí về lịch số và toán học.

Đi sứ về (tháng 5-1811) ông chuyển qua làm Hữu tham tri bộ Hộ. Năm 1812, ông làm Phó quản lí Khâm thiên giám, sau đó triều đình điều ông ra làm Hộ tào Bắc Thành, ít lâu lại trở về triều làm Thượng thư bộ Lại.

Năm 1820, ông đổi làm Thượng thư bộ Hộ, trông coi việc ở Khâm thiên giám. Thời gian này ông gia công biên soạn các sách về tuổi, lịch số và toán học.

Ngày 12-8-1831 (5-7 Tân mão) ông mất, thọ 74 tuổi. Các tác phẩm chính của ông:

Ý Trai toán pháp nhất đắc lục (Một điều tâm đắc về toán Pháp của Ý Trai)
Tam thiên tự lịch đại văn chú (Ba nghìn chữ chú giải văn chương các đời – dịch sách Trung Quốc)
Bách ti chức chế (nói về nhiệm vụ và thể chế các ti các sở của triều Nguyễn) biên tập chung với nhiều người.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ