Tên khác Hi Bùi – Tống Khê
Năm sinh Quí Dậu 1813 – Mậu Tí 1888
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Đại thần đời vua Đồng Khánh, tự Hi Bùi, hiệu Tống Khê, dòng dõi nhà thơ Nguyễn Trãi, quê xã Nguyệt Viên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông sinh năm Quí dậu 1813, đỗ cử nhân năm 1837, đỗ tiến sĩ năm 1838. Làm quan từ Thượng thư đến Phụ chính đại thần, Cơ mật viện đại thần…

Nguyễn Hữu Độ là người học thức uyên bác, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều vua Đồng Khánh. Năm 1880-1883 ông giữ chức Kinh lược Bắc Kì khi quân Pháp chiếm Hà Nội. Sau này ông là người giữ một vai trò quyết định cho việc Đồng Khánh lên ngôi (vì con gái ông là chánh phi của vua Đồng Khánh) nên được phong làm cố mạng lương thần gia hàm Thái sư, Cần chánh điện đại học sĩ kiêm Cơ mật đại thần.

Dư luận đương thời cho rằng Nguyễn Hữu Độ là người có liên hệ mật thiết với Pháp, nhất là Champeaux (Thượng thư bộ Hình), nên lời nói ông được Pháp nghe hơn cả và chính ông và Đồng Khánh cố ý thảm sát Phụ chánh đại thần Phan Đình Bình sau khi ông làm Phụ chánh cho vua Đồng Khánh.

Ngày 18-12-1888, ông mất tại Hà Nội, thọ 75 tuổi, di hài đưa về chôn ở Huế.

Tác phẩm của ông:

Đại Nam thực lục chính biên
Tống Khê tấu nghị tập

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Ngok Wang

Đèo Ngok Wang Đèo Ngok Wang (Việt Nam) Đèo Ngok Wang là đèo trên Đường tỉnh 671 ở…
Chi tiết

Nguyễn Tánh Thiên

Tên khác Nhứt Định Năm sinh Giáp Thìn 1784 – Đinh Mùi 1847 Tỉnh thành Quảng Trị Thời…
Chi tiết

Đồng Tháp

Đồng Tháp Tỉnh Tỉnh Đồng Tháp Văn thánh miếu ở thành phố Cao Lãnh Biệt danh Đất sen…
Chi tiết

Trần Tiễn Thành

Tên khác Trần Thời Mẫn Năm sinh Quí Dậu 1813 – Quí Mùi 1883 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế…