[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Hữu Dật

Năm sinh Quí Mão 1603 – Tân Dậu 1681
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng thời chúa Nguyễn, nguời có công lớn trong các cuộc chiến tranh với họ Trịnh ở Đàng Ngoài. Ông là con Nguyễn Triều Văn (dòng dõi Nguyễn Trãi), quê ở Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 16 tuổi (1619) ông đã có tài văn thơ được chúa Sãi bổ làm Văn chức, sau làm tham mưu theo dự các trận đánh lớn với quân Trịnh lập được nhiều công to, được giữ chức Đốc chiến, Chưởng dinh Tiết chế, tước Chiêu Vũ Hầu.

Trong đời các chúa Sãi, chúa Thượng (1635-1648), Chúa Hiền (1648-1687), ông là một trong ba nhân vật trụ cột (Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến) giúp chúa Nguyễn gìn giữ bờ cõi và mở mang lãnh thổ vào miền Nam thêm vững chãi.

Các năm 1648, 1660, ông cùng Nguyễn Hữu Tiến lập được những chiến công lừng lẫy như đương đầu với quân Trịnh ở Nghệ An, Thanh Hóa và chiếm luôn cả khu vực này. Lúc bấy giờ mọi việc quân sự chúa Nguyễn đều bàn bạc với ông. Ông là người có tài thao lược, nhiều năm làm tướng có nhiều mưu lược lớn giúp chúa Nguyễn đứng vững.

Năm Tân sửu 1681 ông mất, thọ 78 tuổi được chúa Hiền (Nguyễn Phúc Tần) truy tặng Tán trị Tĩnh nạn Công thần, tước Chiêu Quận Công. Đương thời nhân dân Quảng Bình lập đền thờ ông tại làng Thạch Xá, gần đây hãy còn. Con ông là Nguyễn Hữu Kính (cũng đọc là Cảnh) cũng là một danh tướng của chúa Nguyễn.

Ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có đền thờ ông gọi là Dinh ông ChưởngCù lao ông Chưởng.

Nguyễn Hữu Dật là tác giả các sách:

Minh sơ anh liệt chí
Hoa vân cáo thị

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..