Năm sinh Quí Mão 1603 – Tân Dậu 1681
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng thời chúa Nguyễn, nguời có công lớn trong các cuộc chiến tranh với họ Trịnh ở Đàng Ngoài. Ông là con Nguyễn Triều Văn (dòng dõi Nguyễn Trãi), quê ở Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Năm 16 tuổi (1619) ông đã có tài văn thơ được chúa Sãi bổ làm Văn chức, sau làm tham mưu theo dự các trận đánh lớn với quân Trịnh lập được nhiều công to, được giữ chức Đốc chiến, Chưởng dinh Tiết chế, tước Chiêu Vũ Hầu.

Trong đời các chúa Sãi, chúa Thượng (1635-1648), Chúa Hiền (1648-1687), ông là một trong ba nhân vật trụ cột (Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến) giúp chúa Nguyễn gìn giữ bờ cõi và mở mang lãnh thổ vào miền Nam thêm vững chãi.

Các năm 1648, 1660, ông cùng Nguyễn Hữu Tiến lập được những chiến công lừng lẫy như đương đầu với quân Trịnh ở Nghệ An, Thanh Hóa và chiếm luôn cả khu vực này. Lúc bấy giờ mọi việc quân sự chúa Nguyễn đều bàn bạc với ông. Ông là người có tài thao lược, nhiều năm làm tướng có nhiều mưu lược lớn giúp chúa Nguyễn đứng vững.

Năm Tân sửu 1681 ông mất, thọ 78 tuổi được chúa Hiền (Nguyễn Phúc Tần) truy tặng Tán trị Tĩnh nạn Công thần, tước Chiêu Quận Công. Đương thời nhân dân Quảng Bình lập đền thờ ông tại làng Thạch Xá, gần đây hãy còn. Con ông là Nguyễn Hữu Kính (cũng đọc là Cảnh) cũng là một danh tướng của chúa Nguyễn.

Ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có đền thờ ông gọi là Dinh ông ChưởngCù lao ông Chưởng.

Nguyễn Hữu Dật là tác giả các sách:

Minh sơ anh liệt chí
Hoa vân cáo thị

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Mã Phiếu

Đèo Mã Phiếu Đèo Mã Phiếu (Việt Nam) Đèo Mã Phiếu hay đèo Phiếu là đèo trên đường…
Chi tiết

Mai Tấn Huệ

Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng thời Nguyễn sơ, không rõ…
Chi tiết

Đèo Chẹn

Đèo Chẹn Đèo Chẹn (Việt Nam) Đèo Chẹn là đèo trên quốc lộ 37 ở vùng giáp ranh…
Chi tiết

Châu Thuợng Văn

Năm sinh Bính Thìn 1856 – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Nguyễn Khắc Nhu

Tên khác Xứ Nhu – Song Khê Năm sinh Tân Tị 1881 – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành…